Καρυές Παυσανίας

Νέα - Ενημέρωση


25.04.2024

Αίτημα χαρακτηρισμού ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της πέτρινης τοξοτής γέφυρας Καρυών

 

Καρυές Λακωνίας, 23 Απριλίου 2024

 

Από: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΧΟΥΛΑ

 

Προς: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Υπόψη: Κυρίου Γεωργίου Παπανδρέου, Προϊστάμενου Υπηρεσίας &

Κυρίου Χρήστου Κολώνα, Πολιτικού Μηχανικού

Κοινοποίηση:  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Υπόψη: Κυρίας Αμαλίας Ανδρουλιδάκη, Προϊσταμένης

Κοινοποίηση:  Κύριο Μιχαήλ Βακαλόπουλο, Δήμαρχο Δήμου Σπάρτης &

Κύριο Παναγιώτη Μεντή, Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Καρυών Λακωνίας 

Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΤΟΞΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 Αξιότιμοι Κύριε Παπανδρέου και Κύριε Κολώνα,

Το με έδρα στις Καρυές Λακωνίας Σωματείο Διαχείρισης Καταπιστεύματος Παναγιώτη Κερχουλά, για λογαριασμό των δικαιούχων κατοίκων των ΚΑΡΥΩΝ Λακωνίας, σας υποβάλει Αίτημα Χαρακτηρισμού ως Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου της Πέτρινης Γέφυρας στην είσοδο των Καρυών Λακωνίας, ήτις χρονολογείται από το 1886.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, η πέτρινη γέφυρα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να καλύψει τον προτεινόμενο τότε δρόμο σύνδεσης της Σπάρτης με την Αθήνα μέσω των Καρυών.

Δεδομένου ότι επρόκειτο να είναι κεντρικός δρόμος και προκειμένου να διατηρηθεί ένα επίπεδο οδόστρωμα, κρίθηκε απαραίτητο να κατασκευαστεί μια σημαντική γέφυρα για να καλύψει την αναμενόμενη κίνηση.

Αναφέρεται ότι μεγάλος όγκος χωμάτων μεταφέρθηκε με άλογα και καλάθια στις δύο πλευρές του ποταμιού για την επίτευξη των απαιτούμενων επιπέδων ώστε να παρέχει επαρκή δομική στήριξη για την δομή της γέφυρας.

Την κατασκευή της γέφυρας ανέλαβαν σπουδαίοι Ιταλοί πετράδες και έτσι έγινε πραγματικότητα η αισθητικά και κατασκευαστικά άρτια γέφυρα.

Αν και η σύνδεση Σπάρτης - Αθήνας μετατοπίστηκε μερικά χιλιόμετρα, η γέφυρα έχει υπηρετήσει επί 138 χρόνια τις Καρυές και τα γύρω χωριά του Πάρνωνα.

Το γεφύρι εμφανίζει προβλήματα, αν και δεν βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμορροπίας. Αν δεν προστατευτεί, θα πέσει.

Επισυνάπτεται βίντεο του ομογενή μας κ. Πάνου Ντάρμου, Αρχιτέκτονος Μηχανικού, από τον Οκτώβριο του 2013, στο οποίο επισημαίνονται ορατά προβλήματα στο γεφύρι από τότε.

 

 

Από τις παρακάτω πρόσφατες φωτογραφίες, ένας μηχανισμός πιθανής αστοχίας έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται καθώς παρατηρούνται εγκάρσιες ρωγμές στην περιοχή της κλείδας λόγω μετακίνησης των βάθρων.

Η ανάγκη χαρακτηρισμού του γεφυριού ως Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου, καθώς και η ανάγκη συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης κρίνεται επιτακτική.

Το αίτημα για προστασία της γέφυρας είναι καθολικό από την τοπική κοινωνία και έχει ήδη ενημερωθεί η Δημοτική Ενότητα Καρυών για κινητοποίηση του Δήμου Σπάρτης και για διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών τόσο για την ενίσχυση των ενεργειών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ αναφορικά με τον χαρακτηρισμό του γεφυριού ως Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου, όσο και για την συντήρηση, επισκευή και αποκατάστασή του.

Για την περίοδο έως την αποκατάσταση του γεφυριού, δεν διατίθεται εναλλακτική πρόσβαση από και προς τις Καρυές και τα γύρω χωριά. 

Να σημειωθεί δε ότι από το γεφύρι περνούν ελεύθερα ακόμα και βαρέα οχήματα, μεταφέροντας τόνους υλικών (όπως μεγάλων κορμών δέντρων από τον Πάρνωνα) και θα πρέπει να εξεταστούν προληπτικά μέτρα κίνησης των βαρέων οχημάτων (όπως σχετικής σήμανσης για αποφυγή μεγάλων φορτίων).

Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ώστε να αποκατασταθεί στην αρχική του μορφή και να αναδειχθεί ως ένα από τα αρτιότερα, κατασκευαστικά και αισθητικά, τεχνικά έργα γεφυροποιίας στη Λακωνία, σε συνδυασμό και με την προβολή των ιστορικών μνημείων της περιοχής.

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ, εν τω μεταξύ, έχει δρομολογήσει μέσω της ανιδιοτελούς συμβολής του μέλους του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ κ. Μιχάλη Χικάρα, Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ και Γεωτεχνικού MSc ENPC,

  • Έκθεση Οπτικής Παρατήρησης και
  • Τεχνική Έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
  • ώστε να έχουμε μια βάση εκκίνησης.
  • Εντούτοις, θα χρειαστούν σε συνέχεια μια πλειάδα μελετών, όπως,
  • Μελέτη Διαμόρφωσης Κοίτης,
  • Μελέτη Εντατικής Κατάστασης του Φορέα,
  • Υδρολογική & Υδραυλική Μελέτη,
  • Γεωτεχνική Έρευνα και
  • Μελέτη Αποκατάστασης.

Παράλληλα, θα χρειαστούν από τους αρμόδιους φορείς και εγκαίρως, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης της γέφυρας των ΚΑΡΥΩΝ, βάσει των ως άνω μελετών.

Μετά από τα παραπάνω, το ΣΩΜΑΤΕΙΟ απευθύνει έκκληση στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων αφενός και αφετέρου στην Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, να ανταποκριθούν το ταχύτερο στο αίτημα των κατοίκων της γενέτειρας των ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ, τις ΚΑΡΥΕΣ, για τον Χαρακτηρισμό της Πέτρινης Γέφυρας των Καρυών ως Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου.

Με εκ των προτέρων ευχαριστίες και με εκτίμηση,

Για λογαριασμό του ΔΣ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Γεώργιος Ντεβέκος, Πρόεδρος του ΔΣ