Πορεία Έργου

img
Ολοκληρωμένες Επισκευαστικές Εργασίες

1. Καθαιρέσεις πλινθοδομής για τελική χρήση χώρων ισογείου.
2. Καθαιρέσεις οπλισμένου σκυροδέματος για εγκατάσταση ασανσέρ
3. Ύδρευση – Αποχέτευση Κουζίνας-δύο Λουτρών-WC 1ου ορόφου και WC ισογείου
4. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις – Σωληνώσεις- ολοκλήρου του κτηρίου σε ποσοστό (80%)
5. Θερμομόνωση– Υγρομόνωση Δώματος
6. Υδρευση αποχέτευση δύο WC καφενείου-Χώρου προετοιμασίας καφενείου (ισόγειο)
  Ενα WC γωνιακού καταστήματος (ισόγειο).
 Υδρευση-αποχέτευση υπογείων
7. Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα όλου του κτηρίου
8. Δάπεδα υπογείων.
9. Σιδεροκατασκευή σκελετού πατώματος 1ου ορόφου και σκάλας του μικρού κτηρίου

 

img
Τρέχουσες Εργασίες

Την περίοδο αυτή γίνονται οι ακόλουθες εργασίες:

1. εργασίες πλακόστρωσης δαπέδων μπαλκονιών και βεραντών
2. εγκατάστασης αναλκυστήρα

Αναμένονται να ολοκληρωθούν μέχρι 15-12-2021 οι εργασίες δαπέδων και τοίχων λουτρών (τοποθέτηση πλακιδίων) στον 1ο όροφο.

Για τις υπόλοιπες εργασίες (τοποθέτηση κουφωμάτων κλπ.) υπάρχει χρονοδιάγραμμα.

 

 

Η κτιριακή υποδομή του κτηρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλους 2022