Πόροι Υλοποίησης

img
Ανακατασκευή του κτηρίου

Ο Σύνδεσμος από τις αρχές του 2018 ενημερώθηκε για την ύπαρξη προγράμματος χρηματοδότησης πολιτιστικών έργων από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. στην περιοχή της Λακωνίας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER). Αφού βεβαιώθηκε ότι μπορεί να υπαχθεί στο πρόγραμμα αυτό, ξεκίνησε μια επίπονη προσπάθεια να συλλέξει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ήταν αναγκαία για τη στήριξη της αίτησης. Ήδη είχε προνοήσει ετοιμάζοντας τις αναγκαίες μελέτες, οι οποίες θα ήταν απαραίτες για την αναζήτηση της οποιαδήποτε επίσημης χρηματοδότησης. Τέλος Σεπτεμβρίου 2018 υποβλήθηκαν μαζί με σχετική αίτηση και πίνακα προϋπολογισμού στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. με τη βοήθεια μελετητικού γραφείου από τη Σπάρτη. Τον Ιουλίου 2019 δημοσιεύθηκε ο οριστικός πίνακας των εγκριθέντων αιτήσεων, μεταξύ των οποίων και η αίτηση για ανακατασκευή του κτηρίου του Κέντρου για το ποσό των 313.000€.

Εν συνεχεία ο Σύνδεσμος προκήρυξε μειοδοτική δημοπρασία η οποία ανακηρύξε μειοδότη την κοινοπραξία «Β. Λαμπρόπουλος Ι Λαμπρόπουλος Ε. Παναγάκης» αντί του ποσού των 270.000€ . Την 6η Σεπτεμβρίου 2020 ο Σύνδεσμος συνήψε σύμβαση με την ως άνω κοινοπραξία για την εκτέλεση του έργου, οι δε οικοδομικές εργασίες μετά την έκδοση οικοδομικής άδειας ξεκίνησαν αρχές Οκτωβρίου 2020.

 

img
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μουσείου του κτηρίου

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, πρέπει παράλληλα να ξεκινήσει η μουσειολογική μελέτη της έκθεσης του Κέντρου, Στη συνέχεια θα προχωρήσει η υλοποίηση της μελέτης με τη λεπτομερή σχεδίαση των εκθεσιακών χώρων και την τοποθέτηση των εκθεμάτων της συλλογής.

Αναζήτηση Χορηγών

Ο Σύνδεσμος προσπαθεί να συλλέξει το απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να ολοκληρωθεί το μουσειακό μέρος του Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού Καρυών Λακωνίας με την οργάνωση και υλοποίηση της αναγκαίας Μουσειολογικής Μελέτης.

Για αυτό βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση χρηματικών πόρων τόσο από ιδρύματα όσο και από άλλους φορείς. Ωστόσο μπορούν όλοι να συμβάλουν με ένα ποσό για την ολοκλήρωση αυτού του οράματος των Καρυατών.

Όσοι επιθυμούν να συμβάλλουν, μπορούν να γίνουν χορηγοί και να καταθέσουν ένα πόσο στον επίσημο λογαριασμού του Συνδέσμου, ο αριθμός του οποίου είναι:

(ΙΒΑΝ) G R 5 6 0 1 1 0 6 6 2 0 0 0 0 0 6 6 2 0 0 2 2 8 7 0 9
SYNDESMOS TON APANTAHOU KARYATON
SWIFT (BIC) ETHNGRAA/ NATIONAL BANK OF GREECE


Όλες οι χορηγίες υπέρ του έργου δημοσιεύονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που εκδίδει ο Σύνδεσμος, μαζί με τις θερμότερες ευχαριστίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοσίευση είναι η προσθήκη του ονοματεπώνυμου του καταθέτη με τη δωρεά.

Γίνε Χορηγός
στο Έργο
όλων των
Καρυατών

our team

Όλοι οι Δωρητές
καταγράφονται και δημοσιεύονται