Καρυές Παυσανίας

Νέα - Ενημέρωση


05.09.2018

Αρχισαν οι εγγραφές μελών του «Σωματείου Διαχείρισης Καταπιστεύματος Παναγιώτη Κερχουλά»

 

Ανακοίνωση

Έχουν αρχίσει οι εγγραφές ιδρυτικών μελών για τη σύσταση σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Διαχείρισης Καταπιστεύματος Παναγιώτη Κερχουλά» και θα συνεχιστούν μέχρι την 12:00 μεσημβρινή της 8ης Σεπτεμβρίου 2018.
Από 11:00 π.μ. έως 12:00 μεσημβρινή του Σαββάτου 8 Σεπτεμβρίου 2018, η εγγραφή ιδρυτικών μελών θα γίνεται στην αίθουσα εκδηλώσεων του κοινοτικού κτιρίου Καρυών και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες εκλογής προσωρινής Διοίκησης του Σωματείου.

Πληροφοριακά στοιχεία

 1. Το Σωματείο υπερέχει, συγκριτικά με τα άλλα νομικά οχήματα, ως το καταλληλότερο από πλευράς
  α) ελαχιστοποίησης της επιβαλλόμενης Φορολογίας,
  β) ελαχιστοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και
  γ) πλήρους απαλλαγής των μελών του σωματείου από κάθε ευθύνη (σε αντίθεση με άλλα νομικά σχήματα, τα μελή των οποίων ευθύνονται απεριόριστα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τα χρέη της εταιρίας με την προσωπική τους περιουσία).
 2. Ο κυριότερος σκοπός του Σωματείου είναι η διαχείριση του καταπιστεύματος ΚΕΡΧΟΥΛΑ και η υλοποίηση των αποφασισθέντων έργων και δράσεων, τιμώντας την επιθυμία του αείμνηστου ευεργέτη για τη δημιουργία ευκαιριών που να ενθαρρύνουν τους νέους του χωριού να συνεχίσουν να ζουν στον τόπο τους.
 3. Οι κυριότεροι πόροι του Σωματείου, πέραν του ενεργητικού του καταπιστεύματος ΚΕΡΧΟΥΛΑ, προβλέπονται από δωρεές και χορηγίες, καθώς και από πόρους επιδοτούμενων προγραμμάτων ἡ πόρους ιδρυμάτων για κοινωνικούς σκοπούς.
 4. Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορεί να είναι Έλληνες πολίτες,
  • εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο των Καρυών,
  • όσοι έλκουν την καταγωγή τους από τις Καρυές ή
  • έχουν συγγενικούς δεσμούς με πρόσωπα που κατάγονται από τις Καρυές, μέχρι 2ου Βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας και
  • όσοι έχουν ιδιόκτητη οικία στις Καρυές.
 5. Ο πυρήνας της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Σωματείου και της ιερής Μητρόπολης είναι η εκχώρηση όλων των χρημάτων του καταπιστεύματος Κερχουλά στο «Σωματείο Διαχείρισης Καταπιστεύματος Παναγιώτη Κερχουλά» με την παραχώρηση των απαραίτητων εγγυήσεων προφύλαξης της Μητρόπολης από τυχόν κινδύνους.

Αγαπητοί Συμπατριὡτες

Μετά από δεκαετίες κωλυσιεργιών και χρονοτριβών, ήρθε η ώρα της εκχώρησης των χρημάτων του Καταπιστεύματος ΚΕΡΧΟΥΛΑ στους δικαιούχους κατοίκους των Καρυών και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των έργων που αποφασίστηκαν ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση στις Καρυές, στις 22.10.2017.

η επιτροπή Διαχείρισης του Καταπιστεύματος ΚΕΡΧΟΥΛΑ