Καρυές Παυσανίας

Νέα - Ενημέρωση


30.08.2018

Πληροφοριακές Πινακίδες Αξιοθεάτων

Αυτό το καλοκαίρι όσοι επισκεφτήκαν τις Καρυές θα παρατήρησαν τις νέες πληροφοριακές πινακίδες που βρίσκονται διάσπαρτες στους δρόμους και τα σταυροδρόμια του χωριού. Η αγορά και η τοποθέτηση των πινακίδων κατευθύνσεων προς τα μνημεία και τις εκκλησίες των Καρυών έγιναν με πρωτοβουλία και δαπάνες του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο, τον Αθλητικό Σύλλογο και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.

Στόχος των πινακίδων είναι να πληροφορήσει τους πεζοπόρους να περιηγηθούν στα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος των Καρυών. Άλλωστε πολλές φορές επισκέπτες που έρχονται από άλλες περιοχές αγνοούν πόσο όμορφα μέρη για πεζοπορία έχει το χωριό, τα οποία πλέον θα μπορούν να επισκεφτούν με άνεση.